Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksLapseki Voleybol > Kurallar > Salon Voleybolu Kuralları

not : Voleybol federasyonu resmi internet sitesinden alınmıştır ...(www.voleybol.org.tr)

OYUNUN ÖZELLİKLERİ
 
Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde iki takım tarafından oynanan bir spordur. Oyunun çok yönlülüğünün herkese sunulabilmesi amacıyla özel durumlar için farklı uyarlamalar bulunmaktadır.
 
Oyunun amacı, topu filenin üzerinden göndererek rakip takımın oyun alanında yere değmesini sağlamak ve rakip takımında aynı amaca ulaşmasını önlemektir.  Takımların rakip alana gönderirken topa üç kez vurma hakkı vardır (blok teması dışında).
 
Top oyuna servis ile sokulur, servisi atan oyuncu topu filenin üzerinden rakip alana gönderir. Rally, topun oyun alanına değmesi, harice gitmesi veya bir takımın hata yapmasına kadar devam eder.
 
Voleybolda bir rally kazanan takım bir sayı alır (Rally Sayı Sistemi). Servisi karşılayan takım rallyi kazandığında bir sayı ve servis kullanma hakkı kazanır ve oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönerler.
 
                      2005 – 2008 VOLEYBOL OYUN KURALLARI
 
FASIL  I
 
KURALLARIN   VE   HAKEMLİĞİN   FELSEFESİ
 
GİRİŞ
 
Voleybol dünyadaki  en başarılı, en popüler ve en eğlenceli  spor dallarından biridir. Hızlıdır, heyecanlıdır ve hareketleri aniden coşturucu ve  heyecan vericidir. Bununla beraber voleybol birbirine bağlı çok önemli birçok unsurdan oluşur ve bunların mükemmel etkileşimi voleybolu rally oyunları arasında çok özel bir yere getirmektedir.
 
                                                                       PASLAŞMA
         Servis                                                                                                               Dönme
 
 
         Sıçrama gücü                                                                                      Coşturucu hareket
 
 
         Hücum                                                                                                             Savunma
                                  
                                   TAKIM OYUNU                                     İKİYE BÖLÜNMÜŞ
                                                                                                  OYUN ALANI
 
FIVB son yıllarda bu oyunu daha izlenebilir bir hale getirmek için oldukça önemli bir yol katetmiştir.
 
 Bu metin genel voleybol kitlesi olan oyuncular, koçlar, hakemler, seyirciler ve eleştirmenler için aşağıdaki sebeplerden dolayı yazılmıştır.
 
            - Kuralların  bilinmesi,  oyunun kalitesini arttırır. Koçlar daha iyi takım çalışmaları ve
              taktikler üretir, oyuncularında yeteneklerini tam olarak göstermelerine olanak sağlar.
            - Kurallar arasındaki ilişkileri bilmek, hakemlerin daha doğru karar vermesini sağlar.
 
Bu giriş yazısı, başarılı bir hakemlik için gereken temel özellikleri tanımlamayı açıklamadan önce, voleybolun bir rekabet sporu olması üzerine odaklanmıştır.
 
 
 VOLEYBOL REKABET SPORUDUR
 
Yarışma, ortaya çıkmamış potansiyel güçlerle bağlantı kurar. En iyi yetenek, gayret, yaratıcılık ve estetiğin gösterilmesini sağlar.  Kurallar tüm bu özelliklerin ortaya konmasına olanak sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Birkaç istisnayla, voleybol, tüm oyunculara hem file önünde  (hücum) ve hem de oyun alanının gerisinde (savunma veya servis) oynama hakkı verir.
 
Oyunun yaratıcısı William Morgan, yıllar geçse de voleybolun kendine özgü önemli unsurlarını kaybetmediğini kabul etmektedir.  Bunlardan bazıları diğer file/top/raket oyunlarıyla aynıdır ;
 
-          servis
-          dönüş (servis atma hakkı kazanılınca)
-          hücum
-          savunma
Voleybol, fileli oyunlar arasında eşsiz bir yere sahiptir. Bunda topun sürekli havada kalması ve topu geri göndermeden önce, takım oyuncularının kendi aralarında paslaşmasına izin vermesi etkilidir.
 
Özel defans oyuncusu olan liberonun amacı rallyi mümkün olduğunca uzatarak daha uzun süreli bir oyun sağlamaktır. Servis kuralında yapılan değişiklikler , servis atışını, topu basit anlamda oyuna sokma kavramından çıkarmış ve bir hücum silahı haline getirmiştir.
 
Dönüş kavramı ; bütün oyuncuların yer değiştirmelerine izin vermek amacıyla konulmuştur. Oyuncu pozisyonları hakkındaki kurallar takımlara esneklik sağlama ve taktiklerde farklı gelişmeler yaratmaya izin vermelidir.
 
Yarışmacılar bu temel bilgileri tekniklerini, taktiklerini ve güçlerini yarıştırmak için kullanırlar. Bunlar aynı zamanda oyunculara izleyici ve taraftarları etkilemeleri için hareket serbestliği sağlar.
 
Voleybolun imajı gün geçtikçe artmaktadır.
 
Oyun gelişirken hiçbir şüphe yok ki iyiye, güçlüye ve hızlıya doğru gelişecektir.
 
 
HAKEMLİĞİN SINIRLARI
 
İyi yönetimin özünde yatan kavram, tarafsızlık ve tutarlılıktır.
-          Tüm katılanlara tarafsız davranmalı,
-          Seyirciler tarafından da tarafsız görünmeli,
 
Bu istekler güvenilirliğin en büyük unsurudur. Hakemin güvenilirliği oyuncuların oyundan zevk almasını sağlar :
 
-     Kararları doğru olmalı,
-          Kuralın neden yazıldığını anlamalı,
-          Etkili bir organizatör olmalıdır,
-          Oyunun akışı içinde rekabete izin vermeli ve kararlı bir yönetim göstermeli,
-          Eğitimci olarak, kuralları uygulayarak haksızlığı cezalandırmalı veya kaba davranışı uyarmalı,
-          Oyunu geliştirmek amacıyla, oyun içinde yapılan görülmeğe değer hareketlerin ön plana çıkmasına ve en iyi oyuncularında yapabildikleri en iyi hareketleri yapmasına izin vererek seyircilerin iyi vakit geçirmelerine katkıda bulunmalı,
 
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki; iyi bir hakem, kuralları, oyunu tüm ilgili taraflar için tatmin edici bir rekabet haline getirmek için kullanacaktır.
 
Buraya kadar okuyanlar, bundan sonra gelen oyun kurallarına büyük bir oyunun gelişmesinin bugünkü durumu olarak bakabilir. Aynı zamanda daha önce gelen birkaç paragrafın spor içindeki konumunuzda sizin için aynı ölçüde öneme sahip olabileceğini aklınızdan çıkarmayınız.
 
 
Sizde katkı yapın !
Top havada kalsın !
 
FASIL 2
 
 
 
KISIM  I
 
 
OYUN

 
 
Bkz.
BÖLÜM BİR
TESİSLER  VE DONATIM


 
 
 
1.              OYUN SAHASI
 
Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır.
 
1.1          Ş.1a,  Ş.1b.
1.1            ÖLÇÜLER
 
Ş.2
Oyun alanı, 18x9 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her yönde en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir.
 
 
Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun sahasının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır.
 
 
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında serbest bölge yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 m ve dip çizgilerden ölçüldüğünde en az 8 m genişliğinde olmalıdır. Serbest oyun boşluğu ise oyun sahasının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5 m yüksekliğinde olmalıdır.
 
 
1.2            OYUN SAHASININ YÜZEYİ
 
 
1.2.1         Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır.
 
 
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında sadece tahta veya sentetik bir yüzeyin kullanılmasına izin verilir. Bu yüzey daha önce FIVB tarafından onaylanmış olmalıdır.
 
 
1.2.2         Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır.
 
 
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgiler için beyaz, oyun alanı ve serbest bölge için farklı renkler kullanılmalıdır.
 
1.1,  1.3
 
1.2.3         Açık hava sahalarında drenaj amacıyla her metre için 5 mm lik bir eğime müsaade edilir. Saha çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.
 
1.3
1.3            OYUN ALANININ ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER
 
Ş.2
1.3.1         Bütün çizgiler 5 cm genişliğindedir. Çizgiler, zeminin ve diğer çizgilerin renklerinden farklı ve açık renkte olmalıdır.
 
1.2.2
1.3.2         Sınır çizgileri        
 
1.1
İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgilerin her ikisi de oyun alanının boyutlarına dahil olarak çizilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bkz.
1.3.3         Orta çizgi
 
 
Orta çizginin tam ortası oyun alanını 9x9 m boyutlarında iki eşit alana böler; bununla beraber orta çizgi kalınlığının, bütünüyle, her iki oyun alanının da sınırları içerisinde olduğu kabul edilir.
 
Ş. 2
1.3.4         Hücum çizgisi                   
 
 
Her oyun alanında,  arka kenarı  orta çizginin tam ortasından 3 m geriye çizilmiş bir hücum çizgisi, ön bölgeyi belirler.
 
1.3.3, 1.4.1
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında hücum çizgisi yan çizgilerden itibaren toplam 1.75 m lik kesik çizgilerle uzatılmıştır. 5 cm eninde,   15 cm boyundaki bu 5 adet kısa çizgi 20 cm aralıklarla çizilmelidir.
 
Ş. 2
1.4            BÖLGELER VE SAHALAR  
 
Ş.1b, Ş.2
1.4.1         Ön bölge
 
 
Her oyun alanında ön bölge orta çizginin tam ortası ve hücum çizgisinin arka kenarıyla sınırlıdır.
 
1.3.3, 1.3.4
Ön bölgenin yan çizgiler dışında serbest bölgenin sonuna kadar uzandığı varsayılır.
 
1.1, 1.3.2
1.4.2         Servis bölgesi    
 
 
Servis bölgesi, her dip çizginin gerisinde 9 m genişliğindeki sahadır.
 
 
Bu bölgenin yan sınırları, dip çizgilerden 20 cm geriye, yan çizgilerin uzantısı olarak çizilen 15 cm uzunluğunda iki kısa çizgiyle belirlenir. Her iki kısa çizgi de servis bölgesinin genişliğine dahildir.
 
1.3.2
Ş. 1b
Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.
 
1.1
1.4.3         Oyuncu değiştirme bölgesi  
 
 
Oyuncu değiştirme bölgesi, her iki hücum çizgisinin yazı hakemi masasına kadar olan uzantısı ile sınırlıdır.
 
1.3.4
Ş. 1b
1.4.4         Isınma sahası
 
 
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ısınma sahaları yaklaşık 3x3m boyutlarında, serbest bölgenin dışında ve oturma sıralarının bulunduğu taraftaki köşelerde yer alır.
 
Ş.1a, Ş.1b
1.4.5         Ceza sahası
 
 
Yaklaşık 1x1 m boyutlarında olan ve 2 sandalye bulundurulan bir ceza sahası, kontrol sahasında, her bir dip çizgi uzantısının dışında yer alır. Bu sahalar 5 cm genişliğinde kırmızı bir çizgiyle sınırlandırılabilirler.
Ş.1a, Ş.1b          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bkz.
1.5            ISI
 
 
En düşük ısı 10° C nin (50° F) altında olmamalıdır.
 
 
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında maksimum ısı 25° C den  (77° F) daha yüksek ve minimum ısı 16° C den (61° F) daha düşük olmamalıdır.
 
 
1.6            AYDINLATMA
 
 
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında aydınlatma, oyun sahasının yüzeyinden 1 m yükseklikte ölçülmek şartıyla, 1000 ile 1500 lux arasında olmalıdır.