Skip Navigation Links.
LAPSEKİ İSMİ NEREDEN GELİYOR ?
 
1. Rivayet Şöyledir :
 
    Lapseki'nin Anadolu'ya yapılan Hellen göçleri öncesi çağda varlığını sürdürdüğü ve Pityausa diye tarihte anıldığı bilinmektedir. Bu sözcüğün yine yakınlarındaki bir kentin (Karabiga'nın batısındaki Aksaz köyünün yerinde idi) adı olan Pitya ile aynı kökten geldiği anlaşılır.

     Kordos'un sülalesinden olan ve Foça'da (Phokaia) doğmuş olan Fobus ve Blebüsus isimlerindeki iki kardeş Pityausa'da hükümdar olan kral Mandrom'a hizmet ediyorlardı. Mandurom bu iki kardeşi Foçalı göçmen kafilesini göndermek üzere görevlendirdi ve kafile Fobus'un nezareti altına girdi. Bu sırada adına Bebrykos'lar denen ve bu bölgede yaşayan yerli halkın saldırısına uğrayan göçmenler tam öldürülecekleri sırada kral Mandrom'un kızı Lampseke araya girmiş ve göçmenleri ölümden kurtarmış. Bu nedenle Hellen göçmenleri Lapseke'ye bir tanrıça gibi tapmışlar ve sonradan ele geçirdikleri Pityausa kentine onun adını vererek şükran duygularını ifade etmişlerdir.
 
2. Rivayet Şöyledir :
 
    16. yüzyıl gezginlerinden Evliya Çelebi (1611-1682) yazdığı seyahatnamesinde Lapseki'den şu şekilde bahsetmektedir. "Deniz kenarından uzak bir bayır ve seki (yükseklik, basamak)üzerinde incirli bir orman vardır. "Türkler incire "löp" derler. İşte burada yapılan bu şehre de incirli seki anlamında Lapseki denmiştir ki adı Löpsekisi'nden gelir.
 
 
Tarihte önemli yere sahip olan Lapseki'nin Lampsakos altın paralarından örnekler resimde görülebilir. Ünlü Pegasus ters kanatlı uçan at Lapseki'nin sembolüdür.